Karayolu taşıma belgeleri

Karayolu taşıma süreçleri için gerekli belgeler

Karayolu taşımacılığı için gerekli belgeler nelerdir? Konşimento nedir? Tesellüm belgesi çeşitleri nedir? Karayolu taşıma belgesi, tır karnesi, nakliyeci makbuzu gibi belgeler ve detayları blog yazımızda. 

Karayolu taşımacılığı ülkemizde ve dünyada en yaygın kullanılan taşıma modellerinden biridir. Komple taşımacılık (FTL) ve parsiyel taşımacılık (LTL) dahil olmak üzere hem hızı hem de taşımalardaki esnekliği ile lojistik operasyonlarında tercih edilen uluslararası karayolu taşımacılığının gerçekleştirilmesi için bazı belge ve evraklara ihtiyaç vardır. Bunlar, ihracat ve ithalat süreçlerinde tarafların sorumluluklarından, teslim tarihi ve yük türüne kadar pek çok hususu belgeleyerek güvence altına almaktadır. Söz konusu belgeler sigorta tarafından da poliçenin yürürlüğe girme tarihini ve yük bilgisini göstermesi açısından önem taşır. 

Peki, karayolu taşımacılığı için gerekli belgeler nelerdir ve bunların nasıl doldurulması gerekir? 

Karayolu taşımacılığı için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz: 

 1. Karayolu Taşıma Belgesi (CMR Belgesi)
 2. Tır Karnesi (Carnet Tır) ve T1 Belgesi
 3. Nakliyeci Makbuzu ve FIATA Tesellüm Belgeleri
 4. Ticari Fatura (Commercial Invoice)
 5. Çeki Listesi (Packing List)
 6. A.TR Dolaşım Belgesi
 7. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
 8. TİO (Taşıma İşleri Organizatörü) Belgesi 
 9. C2 Yetki Belgesi
 10. Paket Postası Makbuzu
 11. Nakliyeci Makbuzu

 

Karayolu Taşıma Belgesi (CMR Belgesi) 

Taşıma için gerekli olan belgelerden ilki CMR Belgesi olarak da bilinen Karayolu Taşıma Belgesi’dir. Bu belgenin iki amacı bulunmaktadır. İlki taşıyıcının yükü teslim aldığını doğrulamak, ikincisi ise taşıyıcı ve tedarikçi arasında bir taşıma sözleşmesi oluşturmaktır. Bazı ülkelerde beyanname olarak kabul edilse de CMR belgesi aslında beyanname değildir, bu haliyle de konşimentodan ayrılmaktadır. 50’den fazla ülkenin üyesi olduğu Convention Marchandises Routiers (Ticari Mallar Güzergâh Anlaşması) anlaşması çerçevesinde düzenlenen bu belge, kamyon ve tır taşımacılığında tarafların sorumluluklarını belirler. 

Standart olarak düzenlenen bir CMR belgesinin içinde söz konusu evrakın doldurulduğu yer ve tarih, gönderen ve taşıyıcının isim ve lokasyonu, taşınan malın brüt kilosu, ambalaj cinsi, araç plakasının yanı sıra taşıma ücreti ve gümrük vergileri gibi giderler ve son olarak taşımaya göre belirlenen gümrük talimatları benzeri diğer bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğru ve kapsayıcı olarak doldurulması taşıma sırasında oluşabilecek kaybolma, ziyan ya da hasar gibi durumlarda tarafların sorumluluğunun belirlenmesi açısından son derece önemlidir.

Karayolu Taşıma Belgesi genellikle nakliye firması tarafından, en az 3 asli nüsha olarak hazırlanır ve taşıma süresince bulundurulması gerekir. Bu nüshalardan biri malı gönderen tedarikçi ya da ihracatçıya verilecek şekilde, bir tanesi mallar ile birlikte alıcıya teslim edilmek için, diğeri ise nakliyecide kalacak biçimde düzenlenir.

CMR belgesine dahil olan sigorta bir sorumluluk sigortası niteliğindedir ve bu haliyle nakliyat sigortası ile karıştırılmaması gerekir. Malların taşıma sırasında hasar görmesi ya da kaybolması durumunda sigortacı bu miktarı karşılar ancak hatanın taşıyıcı tarafından kaynaklanması durumunda bu miktarı tahsil etmek için nakliyat firmasına başvurur. CMR sigortası bu noktada devreye girerek ödemeyi yapar. 

Tır Karnesi (Carnet Tır) ve T1 Belgesi

Tır Karnesi, uluslararası kara taşımacılığının kolaylaştırılması için hazırlanan bir gümrük transit belgesidir. Belgeleri düzenlenen ve yüklemesi yapılan malların gümrükten çıkış yapabilmesi için taşıyan aracın Tır Karnesi bulunması gerekmektedir. Bu belgede tırın dolu ve boş ağırlığı, araç plakası ve aracın kayıtlı olduğu firma yer almaktadır. Ülkemizde belgenin ulusal kefil kuruluşu International Road Transport Union’dan yetki alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir. Belge Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından verilir. Tır Karnesi, C2 Tır Taşımacılık Yetki Belgesi’ne sahip olan firmalar tarafından kullanılmaktadır.  

Bunun yanında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine taşıma yapılması için T1 belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belge, menşei AB olmayan eşyaların ortak bir transit rejimi içinde taşınmasına olanak vermektedir. Örnek olarak; malların hareket noktası AB’ye üye olmayan Türkiye ve varış noktası Almanya ise bu transit islemişinin gerçekleşmesi için T1 Belgesi kullanılmaktadır. Bu belge taşımacılıkta “Dış Transit Belgesi” olarak da bilinmektedir. 

FIATA Tesellüm Belgeleri 

Karayolu taşımacılığı için gerekli bir diğer belge olan FIATA Tesellüm Belgeleri için nakliye firmasının kısaca FIATA olarak bilinen Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu’na (Federation of Freight Forwarders Associations) üyeliği bulunmalıdır. 

FIATA, taşıma acentelerinin küresel taşımalarında kullanabilmeleri için tek tip bazı belgeler düzenlemiştir. Bu belgelere FIATA Tesellüm Belgeleri ismi verilmektedir ve Nakliyeci Makbuzu olarak da geçmektedir. Taşıyıcı tarafından teslim alınan mallar karşılığında verilen makbuz niteliğindedir.

FIATA belgesinin 3 çeşidi vardır. Bunlar;

 • FIATA FCR (Taşımacının “Teslim Alındı” Belgesi)
 • FIATA FCT (Nakliyeci Taşıma Belgesi)
 • FIATA FBL’dir (FIATA Kombine Konşimentosu)

 

FIATA FCR, taşınan malların alıcıya sevk edilmek için teslim alındığını gösterir. FIATA FCT belgesi ithalatçının emrine göre düzenlenir ama kıymetli evrak niteliği taşımaz. Belgenin orijinallerinin varış noktasında taşıma firmasına verilmesinden sonra malların ithalatçı tarafına teslimi gerçekleştirilir. FIATA FBL ise deniz konşimentosu ile aynı hukuki niteliğe sahip olan kombine nakliyat konşimentosudur. Bu belge kıymetli evrak niteliği taşıyan önemli bir uluslararası taşıma belgesidir.

Uluslararası Mal Faturası (Commercial Invoice)

Gönderici ve alıcı arasındaki bir satış sözleşmesi niteliğindeki Uluslararası Mal Faturası, malların gümrükten geçebilmesi için gerekli bilgileri içerir. Gümrük vergisi ve gümrük masrafları gibi ücretleri belirler. Uluslararası Mal Faturası’nın İngilizce bir şekilde hazırlanması ve bu faturanın içerisinde iletişim bilgileriyle beraber vergi numarasının yer alması gerekir. Belgede aynı zamanda ihracatın yapılış nedeni, gönderi tarihi, sipariş numarası, Incoterms teslim şekli, sevkiyatı yapılacak malların tanımı, GTİP kodu, ürün beyan değerleri, sigorta masrafları, menşe ülkeleri ve ağırlıklar yer almalıdır. 

Çeki Listesi (Packing List)

Çeki listesi, taşınan malların cinsini, miktarını ve ağırlığını göstermek için düzenlenen bir belgedir. Satıcı ya da gönderici tarafından fatura ile beraber hazırlanabildiği gibi beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir. Çeki listesinin; beyan edilen malın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet ve hacim gibi ölçüler belirtilerek hazırlanması gerekir. Gümrük yetkililerine beyannameyle beraber verilmesi gereken belgeler arasında yer alan çeki listesi, yolda bir hasar gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketlerince de talep edilebilmektedir. 

A.TR Dolaşım Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi, Avrupa Topluluğu ülkelerine sanayi ürünleri ve tarım ürünlerinin ihracatı için gerekli olan bir belgedir. Burada esas olan malların serbest dolaşımda olmasıdır. Avrupa Birliği’ne gidecek ihracat işlemlerinden malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için bu belgenin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerine vize edilmesi gerekmektedir. 

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

Menşe Şahadetnamesi, ihraç edilecek eşyanın ülke menşeli olduğunu veya gördüğü işlemler dolayısıyla ülke menşeli sayılması gerektiğini gösteren bir belgedir. Gönderilen eşyanın Tercihli Gümrük Rejimi’nden yararlanması veya konulan kota sınırlanmasının aşılıp aşılmadığını belirlemek için gümrükteki malların menşelerinin belirlenmesi gerekir. Bu belge Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenmektedir. Menşe Şahadetnamesi’nde söz konusu malı gönderenin adı ve soyadı, alıcının adı ve soyadı; kapların marka, numara ve sayıları, eşyanın cinsi, daralı ve net ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli, şahadetnameyi veren makamın imzası ve kaşesinin bulunması gerekmektedir. 

TİO (Taşıma İşleri Organizatörü) Belgesi 

Taşımacılık organizatörlüğü yapan tüzel ve şahıs firmalarının alması zorunlu olan TİO Belgesi, freight forwarding yapılabilmesi için gerekli olan bir belgedir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu belge, kendi adına lojistik taşıma yaptırarak bununla ilgili fatura düzenleyen, taşıma ile ilgili olarak depolama, etiketleme, paketleme, ambalajlama, sigorta, dağıtım benzeri lojistik çalışmalarını gerçekleştiren ve farklı taşımacılık modlarını kullanarak taşımacılık hizmeti sunan kişilere verilir. Taşıma İşleri Organizatörü Belgesi, R2 Belgesi’nin yerine gelmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 

C2 Yetki Belgesi

C2 Yetki Belgesi, hem uluslararası hem de yurtiçi ticari amaçlarla eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilmektedir. Bu belgeye başvurmak için, başvuran tarafın kayıtlı en az 10 özmal taşıtı olması gerekmektedir. Bunun yanında toplam 300 ton taşıma kapasitesine ulaşmış olması ve 100 bin lira sermayeye sahip olması şartları aranmaktadır.  

Paket Postası Makbuzu

Genellikle kargo hizmetlerinde kullanılmaktadır. İthalat yapan tarafa posta ile gönderilecek malın bulunduğu kolinin doğrudan ithalatçı veya ithalatçının bankasına sevk edilmek üzere posta idaresine verilmesi karşılığında alınan posta makbuzuna denir. Mal mülkiyetini gösteren kıymetli bir belge niteliğinde değildir. Makbuz niteliğinde olan bu belgeler malın mülkiyetini teslim etmemektedir. Posta paket makbuzları Adi Posta Paket Makbuzu (Post Parcel Receipt) ve Uçak Posta Paket Makbuzu (Airmail Parcel Receipt) olarak ikiye ayrılır. Karayolu taşımacılığı ilgilendiren makbuz Adi Posta Paket Makbuzu’dur. 

Nakliyeci Makbuzu

Çoğunlukla kara yolu ile taşımacılıkta kullanılan bu belge, freight forwarder’lar tarafından belli bir ücret karşılığında kendi adlarına ve başkaları hesabına mal taşıyan nakliye firmaları tarafından düzenlenen belgedir. İhracatçılara malların sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren makbuz belge niteliğindedir. Akreditif işlerde kullanılmakta olan bu belge günümüzde eskisi kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

Yurtdışı taşımalarınız için ihtiyacınız bulunan belgelerin tamamı lojistik firmaları tarafından düzenlenmektedir. Bu belgelerin doğruluğu ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmanmış olması, taşıma sırasında ya da sonrasında yaşanabilecek aksaklıkları önlemekte ve anlaşmazlıkların ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Tercih ettiğiniz lojistik firmasının bu konuda tecrübeli olması ve çıkabilecek sorunlara anında cevap vermesi sevkiyatların sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi açısından önemlidir. 

Hubtic ile karayolu taşıma süreçlerinde belge takibi çok daha kolay!

Seçkin iş ortakları ve geliştirdiği teknolojisi sayesinde, komple yük taşıma ve parsiyel yük taşımalarını çok daha kolay, hızlı ve verimli hâle getiren Hubtic; lojistik ihtiyaçlarınız için en iyi fiyatları, belge takibi ve ücretsiz konum izleme desteğiyle birlikte sunar. Hubtic’in evrak yönetim sistemi sayesinde taşımanızla ilgili her türlü belgeye (varış veya çıkış ihbarnamesi, teslim evrağı, fiyat listesi vb.) web uygulamamız üzerinden dilediğiniz an ulaşabilirsiniz. Bunun yanında taşımacılık evraklarıyla ilgili tüm sorularınız ve problemleriniz için uzman operasyon ekibimizden 7/24 destek alabilirsiniz. 

Yurtdışına yapacağınız her türlü taşıma için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilir, firmanıza özel sunduğumuz hizmetlerden ve rekabetçi fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz. 

 

Sağdaki alana e-posta adresinizi girerek Hubtic Blog bültenimize abone olabilirsiniz. 

Karayolu taşımacılığı TIR

Karayolu taşımacılığının 15 avantajı ve 10 dezavantajı

Denizyolu ve havayolu gibi diğer lojistik taşıma yöntemlerine göre esneklik, aktarım kabiliyeti ve kısa rotalarda fiyat avantajıyla öne çıkan karayolu taşımacılığının avantajlarını ve dezavantajlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Karayolu taşımacılığı TIR

Karayolu taşımacılığı, uluslararası taşımacılık yöntemleri arasında önemli bir rol üstlenmektedir. Dış ticaret mallarının yurtdışına ya da yurtdışından sevk edilmesi aşamasında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir taşıma türüdür. Karayolu taşımacılığı; çıkış ve varış noktaları arasında herhangi bir aktarım yapılmadan taşımaya imkân vermesi, diğer taşıma yöntemlerine göre hızlı olması, esnek taşıma kabiliyeti ve özellikle kısa rotalarda sahip olduğu maliyet avantajı gibi pek çok artıya sahiptir. Komple (FTL) ya da parsiyel (LTL) yük taşımaları yapılabilen karayolu taşımacılığının özel sektör ağırlıklı olması nedeniyle çok sayıda lojistik firması birbiriyle rekabet içerisindedir. Sektördeki yüksek rekabetin sonucunda ise karayolu filoları gelişmekte ve yenilenmekte, sunulan çözümler zaman içerisinde çeşitlendirilmektedir. 

Karayolu taşımacılığının avantajları

Karayolu taşımacılığının deniz, hava ve demiryolu gibi diğer taşımacılık türlerine göre çok sayıda avantajı vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Karayolu taşımacılığı en başta hızı ile öne çıkmaktadır. Düşük bekleme süreleri ve ulaşımın yapılacağı noktaya direkt olarak ulaşılabilmesi bu yöntemin tercih edilmesindeki en önemli etkenler arasındadır. Kıtalar arası taşımalar bile birkaç hafta içerisinde tamamlanabilmektedir.
 2. Karayolu taşımacılığı kapıdan kapıya teslim olanağı veren tek taşımacılık türüdür. Dünya ticaret rotalarını kapsayan geniş karayolu ağları sayesinde her noktadan belirtilen adrese gönderim yapılabilmektedir.
 3. Diğer taşıma türlerine göre rota oluşturulması son derece kolaydır. Karayolu taşımacılığı dünyanın her yerine ulaşım imkânı veren bir taşımacılık türüdür. Bunun yanında rota üzerinden birden fazla noktaya taşıma yapılabilmesi de bu taşıma yönteminin daha esnek olmasını sağlamaktadır.
 4. Uygun fiyatlarla taşımacılık yapılmasını mümkün kılmaktadır. Taşıyıcı ve aktörlerin sayısının yüksek olması karayolu navlunlarının da rekabetçi seviyelerde belirlenmesine neden olmaktadır. Özellikle kısa rotalarda yapılan taşımalarda bu maliyet avantajı daha belirgin olmaktadır.
 5. Karayolu taşımacılığında özel sektörün rolü diğer taşımacılık modellerine göre daha büyüktür. Bu da sektörde inovasyonun daha yüksek olmasına, sunulan çözümlerin çeşitlendirilmesine neden olur. Bunun yanında rekabet sayesinde filolar hızlı bir şekilde yenilenir ve teknolojik gelişmeler taşıma süreçlerine daha hızlı bir şekilde entegre edilir.
 6. Diğer taşıma modelleri için tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Denizyolu, havayolu ve demiryolu ile belirli merkezlere gönderilen malların bu noktalardan nihai varış lokasyonlarına ulaştırılmasını sağlar.
 7. Karayolu taşımacılığında altyapı geliştirme maliyetleri diğer taşıma modellerine göre çok daha düşüktür. Küresel olarak bakıldığında ülkelerdeki altyapıların karayolu taşımacılığı için yeterlilik seviyesi yüksek düzeydedir ve bu da karayolu taşımacılığını dünyanın her yerinde geçerli olan bir taşıma yöntemi konumuna getirmektedir.
 8. Karayolu taşımacılığında sermaye ihtiyacı hava, deniz ve demiryolu taşımacılığına göre çok daha düşük seviyededir. Bu durum taşıma hizmeti oyuncuların sayısını artırmakta ve rekabeti güçlendirmektedir.
 9. Hava şartlarından en az etkilenen taşımacılık yöntemleri arasındadır. Bu sayede olumsuz hava şartları ile tedarik zincirinin durması ya da malların gecikmeli olarak gönderilmesi ihtimali en aza inmektedir.
 10. Güvenli bir taşıma ve teslimat sürecine sahiptir. Özellikle bozulabilecek ya da değer kaybına uğrayabilecek malların taşınmasında tercih edilmektedir. Taşıma sırasında malların çok sayıda aktarım sürecinden geçmemesi, soğuk taşıma zinciri gibi süreçlerin bozulmadan sürdürülebilmesine olanak verir.
 11. Karayolu taşımacılığı yükleme anlamında da belirli avantajlara sahiptir. Araçlara haftanın her günü ve saatinde yükleme yapılabildiği gibi, dağıtım ve malların boşaltımı sürecinde de esneklik sağlar.
 12. Araç çeşitliliği oldukça yüksektir. Bu özelliğiyle karayolu taşımacılığı her yüke uygun bir taşıma çözümü sunmaktadır. Katı, gaz ya da likit yüklerin taşıması sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
 13. Paketleme süreci kolay ve maliyet olarak avantajlıdır. Paketleme için uygun materyal ve teknolojinin bulunması, paketlenme süreci ve taşınan malların muhafaza edilmesi nispeten daha kolaydır. Aktarmasız taşımalarda birden fazla paketleme sürecine ihtiyaç kalmadığı için maliyetler düşük olmaktadır.
 14. Kapıdan kapıya yapılan taşımalarda aktarım sayısının düşük olması nedeniyle başta tam kamyon yükü (FTL) olarak taşınan mallara yükleme-boşaltma sürecinde zarar gelme riski daha düşüktür. Karayolu taşımacılığı bu özelliğiyle hassas malların taşınması için en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır.
 15. Karayolu taşımacılığında evrakların doldurulma süreci deniz ve hava yolu taşımacılığına göre daha basittir ve daha az zaman almaktadır. Karayolu taşımacılığı için gereken belgeler hakkında daha fazla bilgi almak buraya tıklayabilirsiniz.

 

Karayolu taşımacılığının dezavantajları 

Avantajların yanı sıra karayolu taşımacılığının niteliği gereği sahip olduğu bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. Bunları da aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 1. Karayolu taşımacılık kısa mesafelerde en iyi fiyatları sunarken uzun mesafe taşımalarda maliyetler yükselmektedir.
 2. Karayolu taşımacılığında sefer başına taşınan yük kapasitesi diğer taşıma modlarına kıyasla daha düşük seviyede kalmaktadır.
 3. Yüklerin ve araç tiplerinin belli yollara uygun olmaması, mevzuatların bazı yollarda belirli ağırlıktaki yüklerin taşınmasına izin vermemesi ve altyapının taşıma ihtiyaçlarını karşılayamaması ya da engel oluşturması (köprü yüksekliğinin uygun olmaması gibi) taşımaları aksatabilmektedir.
 4. Karayolu taşımacılığında fiyatlar daha dinamik bir şekilde değişmektedir. Bu da karayolu tarafında fiyat belirsizliğinin yüksek olmasına yol açabilmektedir.
 5. Gümrük geçişlerinde yoğunluklar yaşanabilmekte, bekleme sürelerinin artması taşımaların gecikmesine neden olabilmektedir. Bunun yanında transit geçilen ülkelerdeki mevzuat ve düzenlemeler de zaman zaman sorunlar yaratabilmektedir.
 6. Karayolu filosundaki araçlar diğer ulaşım yöntemlerine göre daha fazla sefer yapmaktadır. Araçların sık bir şekilde kullanılması ise bakım masraflarının artmasına ve araçların sürekli onarım istemesine neden olur.
 7. Karayolundaki kaza oranları daha yüksek olduğu için taşımacılık yapan araçların sefer sırasında kazaya karışma riski diğer taşıma modlarına göre daha yüksektir.
 8. Çevreye maliyeti en yüksek olan taşımacılık yöntemlerinden biridir. Karayolu taşımacılığında kullanılan araçlar kilometre başına diğer taşıma yöntemlerinden daha fazla karbon emisyonu üretmektedir.
 9. Şoförler ve yüklemeciler gibi karayolu lojistik operasyonlarında çalışanlar için uzun yollar ve yüksek sefer temposu yorucu olabilmektedir. Özellikle uluslararası taşıma yapan şoför bulmak lojistik şirketleri için her geçen gün daha zor hale gelmektedir.
 10. Doğal afetler, mevzuat değişiklikleri, yollardaki ani kaza ve prosedürel değişiklikler diğer taşıma yöntemlerine göre daha fazla aksamaya sebep verebilmektedir.

 

Hubtic ile avantajlı fiyatlar, kusursuz hizmet 

Almanya merkezli taşımacılık uzmanı Hubtic, yurtdışı karayolu taşımalarında en avantajlı fiyatları kusursuz ve yüksek kalitede hizmetle buluşturmaktadır. Geniş tedarik ağı ve anlaşmalı araç filosu sayesinde tüm taşımalarınıza rekabetçi fiyatlar sunan Hubtic, yardımcı uygulamalarıyla da karayolu taşımacılığının tüm avantajlarından faydalanmanızı sağlar. Hubtic’in ücretsiz web uygulaması sayesinde taşımalarınız için anında teklif alabilir, yükünüzü anlık olarak takip edebilir ve lojistik operasyonunuzu tek ekrandan yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için aşağıda yer alan formu doldurabilirsiniz. 

Sağdaki alana e-posta adresinizi girerek Hubtic Blog bültenimize abone olabilirsiniz. 

Karayolu taşımacılığı araç tipleri

Karayolu taşımacılığında araç tipleri

Karayolu taşımacılığında kamyon, kamyonet, treyler ve konteyner taşıyıcılar gibi pek çok araç kullanılmaktadır. “Taşımacılıkta hangi araçlar kullanılabilir” sorusunun yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Karayolu taşımacılığı araç tipleri

Karayolu taşımacılığı hem taşınabilen yük türleri hem de araç çeşitliliği açısından çok fazla seçenek sunmaktadır. Yüklerin optimum şekilde, zamanında ve hasar almadan hedefine ulaşması için tercih edilen araçlara dikkat edilmesi ve yüke uygun araçlar seçilmesi gerekmektedir. Yapılacak taşımaya göre aracın yük kapasitesi, yaşı ve uluslararası kısıtlamalar dikkate alınmalı, sevkiyat planlaması bu şekilde yapılmalıdır. Planlamanın doğru bir şekilde yapılması yüklenen malın hasar görmesi riskini de düşürerek, taşımalardaki verimsizlik problemlerini azaltmaktadır.  

Başlıca karayolu taşımacılığında kullanılan araç tipleri;

 • Kamyon ve kamyonetler,
 • Minivan
 • Treyler,
 • Intermodal taşıyıcılar

olarak sıralanabilir. 

Karayolu taşımacılığında hangi araçlar kullanılabilir? 

Uluslararası taşımacılık yapılması için araçların belli şartlara uyması zorunludur. Ulaştırma Bakanlığının Eşya Taşımasına Dair Yönetmeliği’ne göre, uluslararası taşımacılık süreçlerinde kullanılacak araçların 15 yaşından büyük olmaması gerekir. Taşıtın yaşı üretildiği yılın sonundan başlayacak şekilde hesaplanır. Araçlarla bağlantısı yapılan römork ve yarı römorklarda ise yaş şartı aranmaz çünkü çekici, römork ile birlikte tek bir araç olarak sayılmaktadır. Bunun yanında, istiap haddi olarak bilinen aracın taşıma kapasitesinin 10 tonun üzerinde olması gerekmektedir. Bu rakam C3, C4 ve E türü yetki belgesi olan lojistik firmalarının taşımalarında sevkiyatı yapılan yük türüne göre daha aşağı çekilebilir. 

Kamyon (TIR) ve kamyonet

Yükle beraber en yüksek ağırlığı 3500 kilonun altındaki taşıma araçlarına kamyonet, bu limitin üzerinde taşıma yapan araçlara ise kamyon ismi verilmektedir. Kamyonlar, karayolu taşımacılığında sık olarak tercih edilmektedir. Kamyonetler ise ülke ya da şehir içi eşya ve gıda gibi taşımalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kamyonet ve kamyonlarda belirli yük taşıma sınırları vardır. Bu sınırlar aracın toplam kapasitesi ve dingil sayısıyla doğru orantılıdır. Uluslararası taşıma yapan ve arkasında treyleri (dorse) olan araçlara ise yaygın olarak “TIR” ismi verilmektedir. Araçların arka kısmında yer alan “TIR” yazısı Fransızca “Transports Internationaux Routiers” kelimelerinden gelmektedir. Türkçe anlamı ise Uluslararası Karayolu Taşımacılığı’dır. 

Minivan

Minivan taşımacılığı havayolu taşımacılığına bir alternatif olarak yer almaktadır. Maksimum 1600 kilonun altındaki yüklerin kapalı kutu niteliğindeki araçlarla sevkiyatı için uygun olan bir modeldir. 24 saatten 72 saate kadar hızlı ve güvenilir taşımacılık imkanı sağlamaktadır. Uluslararası hızlı taşımacılık için tercih edilen bir araç tipidir. 

Treyler (Dorse)

Treyler (trailer, diğer bilinen adıyla dorse), hedeflenen yükün taşınmasına uygun olarak üretilen, bir kamyon tarafından çekilen, en az bir dingilli ve çekildiği kamyona bağlantı aygıtı ile sabitlenen karayolu taşımacılık araçlarıdır. Yarı römork araçlara verilen genel isimdir. Bazı araçlarda yükün bir kısmını çekici araç diğer kısmını ise treyler taşımaktadır. Treyler standart boyutları ve ölçülerinin yanı sıra seyir sırasında uymaları gereken kurallar Trafik Yönetmeliği’nin 128’inci maddesinde belirtilmektedir. 

Taşımak için üretildikleri yük tipine göre farklı isimler alan treylerler farklı özelliklere sahiptir ve farklı sektörlere hizmet vermektedir. Tenteli ve perdeli tip semi-treylerler genelde kuru yük taşımacılığı için kullanılırken; dağıtım, tekstil ve hava kargo paletlerinin taşınmasında alüminyum gövdeli araçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında sıvı madde, soğuk taşıma ve araçların taşınması için de farklı özelliklere sahip çok sayıda treyler bulunmaktadır. En çok kullanılan treyler türleri kuru yük semi treyler, optima treyler ve jumbo treylerdir. 

Başlıca treyler türleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Semi Treyler

Semi treyler kendi motoruna sahip olmayan, “semi romörk” olarak da bilinen treyler tipleridir. Motora sahip bir çekici tarafından taşınması gerekir. Taşınacak yüke uygun olarak üretilen semi treyler en az bir dingilli karayolu taşıma araçlarıdır. Semi treylerin iç hacmi 86 metreküptür. Boyutları ise 13.60m/2.47m/2.55m (boy/en/yükseklik) şeklindedir. Türleri arasında damper şasi semi – treyler, belli bir ısıda taşınması gereken hassas maddeleri taşıyan frigofrik semi-treyler, maksima semi-treyler, daha çok içecek taşımacılığında kullanılan tenteli treyler, tehlikeli madde ya da sıvı gıda taşımacılığında tercih edilen tankerler ve 20, 30, 40’lık ve uzun tip platformda da 45’lik konteyner taşıyabilen konteyner taşıyıcılar bulunmaktadır.  

 • Optima Treyler

Optima türü treylerin iç hacmi 91 metreküptür. Boyutları içten içe boy, en ve yükseklik olarak sırasıyla 13.60/2.27/2.70 metredir.

 • Jumbo Treyler

Deve boynu olarak bilinen ön bölümü ile arka boşluk da dahil toplam taşıma hacmi 97 metreküp olan treylerdir. Boyutları boy, en ve yükseklik olarak içten içe 3.94/2.47/2.55 metre ve 9.99/2.47/3.01 metredir.

Karayolu taşımacılık ihtiyaçlarınız için anında fiyat alın!

İster komple (FTL) ister parsiyel (LTL) olsun, ithalat ve ihracat taşımalarınızda yükünüze uygun araçları tercih etmeniz son derece önemlidir. Hubtic olarak sunduğumuz 3,5t Minivan (420x210x200cm), 7,5t TIR (600x240x220cm), 12t TIR (720x240x250cm) ve 40t TIR (1360x240x250cm) seçenekleri ile web sitemiz üzerinden taşımalarınıza en uygun karayolu navlun fiyatını alabilirsiniz. Üstelik, ücretsiz web uygulamamız üzerinden yalnızca yükleme ve boşaltma noktalarının posta kodlarını girerek bunu yapabilirsiniz. Taşımalarınız için navlun teklifini ise anında alırsınız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 

Sağdaki alana e-posta adresinizi girerek Hubtic Blog bültenimize abone olabilirsiniz.