09 Oca 2023

Havayolu taşımacılığında uluslararası örgütler nelerdir?

Havayolu taşımacılığında hizmet veren uluslararası örgütler nelerdir? Bu örgütlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

kalkışa hazırlanan uçak

Havayolu taşımacılığında hizmet veren uluslararası örgütler nelerdir? Bu örgütlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Havayolu taşımacılığı en başta hızı ve özel malzemeleri taşıyabilmesi ile son dönemde yüksek ilgi gören taşıma modelleri arasında yer almaktadır. Yüksek güvenlikli bir taşıma türü olarak da öne çıkan havayolu taşımacılığı havayolu kargo taşımacılığı olarak da bilinmektedir. Küresel ölçekte taşıma yapılabilen bu modelde öne çıkan özellikler hız, güven ve esnekliktir.

Havayolu taşımacılığının pürüzsüz bir şekilde işleyebilmesi için belirli örgüt ve kuruluşlar devreye girmektedir. Hava taşımacılığında en etkili olan kuruluşlar arasında IATA ve ICAO gelmektedir. Bu alanda hizmet alan ve veren tarafların tümüne baktığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Havayolu taşımacılığında taraflar

 • Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA)
 • IATA acenteleri
 • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Havayolu taşıyıcıları
 • Yer hizmetleri veren kuruluşlar
 • Havaalanı işletmeciliği yapan kuruluşlar
 • Lojistik firmaları
 • Gönderici ve alıcılar

Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA, International Air Transport Association)

Tüm dünyadan tarifeli havayolu taşıyıcılarının temsil edildiği kuruluş IATA, 1945 yılında Küba’nın Havana kentinde kurulmuştur. Günümüzde dünya genelinde 270’in üzerinde üyesi bulunmaktadır. Merkezi Montreal’de bulunan ve bunun dışında 9 bölge ofisiyle hizmet veren IATA, toplam tarifeli hava trafiğinin %98’ini kapsamaktadır. Bu birliğin genel amacı; ekonomi taşımacılığının güvenli ve düzgün bir şekilde işlenmesinin sağlanması ve hava kargo işetmeleri, havayolu trafiği ve teknik konularda usul ve prosedürlerin belirlenmesidir. Bunun yanında IATA, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve diğer uluslararası organizasyonlar arasındaki işbirliğinin sağlanmasında da sorumluluk almaktadır. Bu birlik içerisinde havayolu taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri “Aktif Üye”, iç hat taşımacılığı yapan işletmeler ise “Yardımcı Üye” olarak yer almaktadır.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)

ICAO, Birleşmiş Milletler himayesinde 1947 yılında kurulan bir uluslararası havacılık örgütüdür. Söz konusu kısaltmanın açılımı International Civil Aviation Organisation, yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü şeklindedir. Bu örgütün sorumlulukları arasında; uluslararası sivil havacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlamak başta gelmektedir. Bunun yanı sıra barışçıl amaçlara yönelik olarak uçak tasarımı ve işletmesini teşvik etmek, sivil havacılığın gelişmesi için hava yolları, havaalanları ve hava seyir tesislerinin büyümesini desteklemek ve uluslararası kamuoyunun güvenli, ekonomik ve düzenli bir şekilde hava taşımacılığı yapmasını mümkün kılmak da örgütün amaçları arasındadır.

IATA üyesi kargo acenteleri

Havayolunda kargo taşımalarını gerçekleştiren IATA üyesi lojistik firmaları bulunmaktadır. Bu firmalar, havayolu taşıyıcısının yetki verdiği durumda, bu taşıyıcının anlaşmalı olduğu diğer hava yolları ve hizmetlerinde temsilci statüsünde bulunabilmektedir. Havayolu şirketi ile lojistik firmalarının yetkileri ve sorumlulukları, sevk edilecek malların konsolide edilen yüklerine ait Havayolu Konşimentosu’na (AWB) göre uygulanır. Acente ya da üye şirketler, havayolu şirketlerinin belge ve talimatlarında belirlenen koşulları değiştiremezler.

Bunun yanında IATA üyesi olan kargo acentelerinin, havayolu şirketinin müşterilerine yeterli hizmeti verecek kapasitede olması gerekir. Bu lojistik firmaları, kargo talepleri ile ilgili ayrıntılı verileri elektronik ortama aktarabilmeli, bunun için gerekli araç ve donanıma sahip olmalıdır. Bunun yanında ihracat ve ithalatçıların kargolarında oluşabilecek kayıp ve hasarlara karşı olarak uygun sigortayı yaptırma sorumlulukları vardır.

Yer hizmeti veren kuruluşlar

Havayolu operasyonlarında yer hizmeti veren kuruluşlar, Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan şartları sağlayarak ruhsat almaktadır. Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu ruhsat çerçevesinde hizmet vermektedirler. Bu kuruluşlar; Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği, IATA ya da ICAO’nun belirlediği standart ve kurallar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında her havaalanı ve hizmet türü için farklı bir çalışma ruhsatı alınması gerekmektedir. Kargo kontrolü, taşıma

ünitelerinin kontrolü, yükleme/boşaltma (ramp) hizmetleri veren bu şirketler, depo ve antrepo hizmetleri de sağlamaktadır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde "Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı" adıyla kurulan ve  1987 yılında "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü" olarak yeniden teşkilatlandırılan kurum, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet yürütmekte olan Türk sivil havacılık otoritesi konumundadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hedefleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Havacılık emniyeti ve güvenliğinin en üst düzeyde sürdürülmesinin sağlanması,
 • Uluslararası alanda bilgi, teknoloji ve eğitim imkânları en üst seviyede kullanılarak Ülkemizin
  rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlanması,
 • Sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini teminen strateji ve politika geliştirilmesi
  ve uygulanmasının sağlanması,
 • Kurumsal kapasitenin gelişiminin sağlanması.

Hubtic ile hızlı ve güvenli havayolu taşımacılığı

Havayolu lojistik taşımaları için Hubtic'i tercih edenlerin sayısı artıyor. Hubtic, anlık fiyatlandırma, geniş tedarikçi ağı, şeffaf ve takip edilebilir hizmet ve zamanında taşıma özellikleriyle öne çıkıyor. Geniş tedarikçi ağı, taşıma ihtiyacınız olan herhangi bir yere erişmenizi sağlarken, şeffaf ve takip edilebilir hizmetler tüm taşıma sürecini kontrol etmenizi ve takip etmenizi sağlar. Süratli bir şekilde taşınması gereken mallarınız için zamanında ve güvenli bir havayolu taşımacılığı hizmeti sunan Hubtic, aynı zamanda en uygun navlunlarla taşıma yapmanıza da olanak verir.

 

 

Deniz Elçi
Deniz Elçi09 Jan 2023
Blog Aboneliği

Hubtic ve lojistik üzerine yeni bilgiler edinin.