09 May 2024

Karbon ayak izi nasıl ölçülür? Karbon ayak izi ölçme yöntemleri

Karbon ayak izi nasıl ölçülür? Karbon ayak izi ölçümü yapılırken hangi standartlar ve ölçüm araçları kullanılır?

Yeşil yolda ilerleyen tır

Karbon ayak izi nasıl ölçülür? Karbon ayak izi ölçümü için hangi standartlar ve araçlar kullanılır?

Küresel iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki endişelerin artmasıyla beraber pek çok iş alanının dinamikleri değişmekte, emisyonlarla yakından ilgili olan lojistik sektörü de giderek daha fazla incelemeye tabi tutulmaktadır. Malların taşınması, karbon emisyonlarının önemli bir kısmının medyada gelmesine sebep olduğu için çoğu şirket gelecek planlarını yaparken, taşımaların çevresel etkilerini dikkate almakta ve söz konusu etkileri en aza indirmenin yollarını aramaktadır. Karbon ayak izi ölçümü bunun en önemli adımlarından biridir.

Günümüzde çevre sorunları ve iklim değişikliği konuları her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumdadır. Lojistik ve taşımacılık sektöründe karbon emisyonlarıyla ilgili yapılan çalışmalar da buna paralel olarak artış göstermektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi'ne göre, bir firmanın karbon ayak izinin %70 gibi yüksek bir bölümü lojistik faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Lojistik sektörü aynı zamanda en büyük enerji tüketen ve karbon salınımı yapan endüstrilerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu oranın 2030 yılına kadar %30 oranında artması beklenmektedir.

Taşımacılık ve lojistik sektörü, yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının önemli bir bölümünden sorumludur. Özellikle karayolu taşımacılığı, bu emisyonların büyük bir kısmına neden olmaktadır. Havacılık sektörü toplam ulaşım emisyonlarında önemli bir paya, demiryolu ise daha düşük bir paya sahiptir. Deniz yolu taşımacılığı diğer yöntemlere göre daha az emisyona neden olsa da, taşımaların toplam hacmi nedeniyle karbon salınımın önemli bir bölümü de buradan kaynaklanmaktadır.

 

Lojistik sektöründe karbon emisyonlarının bu kadar büyük bir etkiye sahip olması, sektörün çevreye duyarlı uygulamalara yönelmesi gerektiğini göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği önlemlerinin alınması, alternatif taşıma modlarının benimsenmesi ve taşıma süreçlerinin optimize edilmesi gibi adımların atılması için çalışmalar son zamanda hız kazanmaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve sürdürülebilir inovasyonlara yatırım yapılması da sektörün karbon ayak izini azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Lojistik ve taşımacılık sektörü, çevreye duyarlılığı benimseyerek ve yenilikçi çözümler arayarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilir. Bu şekilde karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynanabilir.

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bir kavramdır. Lojistik bağlamında değerlendirmek gerekirse, bir şirketin sürdürdüğü taşıma, depolama ve yükleme faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan gazların karbondioksit cinsinden karşılığına karbon ayak izi ismi verilmektedir. Bu miktar hesaplamak için de birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Ticaret ilişkilerinde ve anlaşmalarda, yeşil inisiyatifleri olan şirketler belli standartları sağlamak için bilinen ve genel olarak kabul gören yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemler arasında öne çıkanlar Küresel Lojistik Emisyon Konseyi (GLEC), Green Cargo ve Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC) standartları (sektöre framework ifadesiyle de adlandırılmaktadır) olarak sıralanmaktadır.

GLEC nedir?

GLEC logosu

Küresel Lojistik Emisyon Konseyi (GLEC), lojistik emisyonlarını ölçme ve raporlama konusunda küresel olarak tutarlı bir yöntem oluşturmakta öncü kuruluşlar arasında gelmektedir. GLEC Çerçevesi, şirketlere karayolu, demiryolu, hava ve deniz yoluyla yapılan taşımacılıktan kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarını hesaplamak ve raporlamak için standartlaştırılmış bir yaklaşım sunan kapsamlı bir rehberdir. GLEC Çerçevesini kullanarak, şirketler emisyonlarını kıyaslayabilir, azaltma hedefleri belirleyebilir ve zaman içinde ilerlemelerini takip edebilir.

GLEC’in özelliği küresel olarak lojistik sera gazı salınımı ölçmek için tüm taşıma modlarında küresel olarak kabul gören bir yöntem olmasıdır. Taşıyıcılar, tedarikçiler ve lojistik hizmet sunucuları tarafından kullanılabilmektedir. Karbonhidrat emisyonunu düşürmeyi hedefleyen bu yöntem, Greenhouse Gaz Protokolü, Birleşmiş Milletler destekli Yeşil Taşımacılık Aksiyon Planı ve GDP raporlama sistemi ile uyumlanmış konumdadır.

Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC) nedir?

ISCC Logosu

Sürdürülebilirlik ve karbon sertifikaları, lojistik sektöründe önemli bir rol oynamaktadır, çünkü işletmelere emisyonları azaltma konusundaki taahhütlerini göstermek için güvenilir ve şeffaf bir yol sunmaktadır. Bu sertifikalar, şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını müşterilere, ortaklara ve diğer paydaşlara iletmelerine yardımcı olur. En yaygın olarak tanınan sertifikalardan bazıları, Karbon Güven Standartı, ISO 14064 ve Yeşil Kargo Avrupa etiketidir. Bu tür sertifikaları elde etmek, bir şirketin sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını gösterir ve piyasadaki itibarını artırabilir.

Clean Cargo nedir?

Green Cargo logosu

Clean Cargo, kargo sahiplerini, taşıyıcıları ve lojistik sağlayıcılarını deniz konteyner taşımacılığında çevresel performans iyileştirme amacıyla bir araya getiren işletmeler arası (B2B) bir girişimdir. Clean Cargo Çalışma Grubu, okyanus taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarını ölçme ve karşılaştırma konusunda standartlaştırılmış, şeffaf ve sağlam bir yaklaşım sunar. Taşıma yapan şirketler Clean Cargo'ya katılarak; taşıyıcı seçimi, rota optimizasyonu ve emisyon azaltma stratejileri hakkında zengin veri ve içgörülere erişebilir, operasyonlarını bu yönde optimize edebilirler.

Hubtic ile sürdürülebilir ve ölçümlenebilir taşıma

Çevre bilincinin en önemli olduğu bir dünyada, karbon emisyonlarını hesaplamak ve azaltmak lojistik sektöründeki şirketler için bir iş zorunluluğu haline gelmiştir. GLEC, Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu ve Clean Cargo gibi standartlar ve araçlar, işletmelerin karbon ayak izlerini etkili bir şekilde ölçmelerine ve yönetmelerine yardımcı olabilir. Hubtic olarak, kargo emisyonlarını takip etmenin önemini anlıyoruz. Bulut tabanlı teknolojimiz sayesinde, lojistik süreçlerini sadeleştiriyor, gönderilerin çevresel etkisine dair gerçek zamanlı veriler sunuyoruz. AB, Asya, Amerika ve Afrika olmak üzere tüm kıtalarda sahip olduğumuz ithalat ve ihracat uzmanlığı ve İstanbul'daki stratejik operasyon merkezimiz ile tedarik zincirinizi optimize ederken karbon ayak izinizi en aza indiriyoruz. Maliyet etkin ve çevre dostu lojistik hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Deniz Elçi
Deniz Elçi09 May 2024
Blog Aboneliği

Hubtic ve lojistik üzerine yeni bilgiler edinin.