26 Nis 2023

Lojistik alanında dijitalleşme trendleri

Lojistik sektöründe dijital dönüşüm trendleri nelerdir? Lojistik şirketleri neden dijital yatırımlarına ağırlık vermeli?

Dijitalliğe giden araçlar

Lojistik sektöründe dijital dönüşüm trendleri nelerdir? Dijitalleşmenin lojistik sektörüne etkileri nedir? Lojistik şirketleri neden dijital yatırımlarına ağırlık vermeli?
Çoğu sektör geçtiğimiz birkaç yıldan başlayarak yoğun şekilde dijitalleşme programlarını başlatmış durumda. Lojistik sektörü içinde de gerek sektöre yeni giren aktörlerin getirdiği rekabet gerekse de artan müşteri beklentileri olsun, küresel ticaretin devamlılığının pürüzsüz bir şekilde sürdürülebilmesi için geleneksel operatörlerin iş yapış süreçlerini değiştirerek dijital döneme aktarması gerekiyor. Dünyanın yeniliklere en hızlı adapte olan sektörlerinden biri olarak lojistik sektörünün bu konuda büyük bir avantajı bulunuyor. 2026 yılında 16 trilyon dolara ulaşması beklenen bu sektörde dijital dönüşümü süreçlerine entegre edebilenlerin pastadan en büyük payı alacağı düşünülüyor.

Dijitale geçmek için doğru zaman

Bugünlerde dijital dönüşüm şirketler üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor, yeni teknolojileri entegre etme süreçlerinin her zamankinden daha çok stratejik önem kazandığı görülüyor. Bu nedenle şirketler daha önceden iş yapış bilgileri olmayan alanlarda rekabet etmek durumunda kalıyor. Yapılan küresel bir araştırmaya göre, her 10 şirket yöneticisinden 9’u geçtiğimiz 2 yıl içinde büyük çaplı bir dijital dönüşüm projesi için start verdiklerini söylüyor. Ekonomik açıdan en yüksek başarıyı gösteren şirketler ise, dijital çabalarından en fazla dönüş almayı başaran şirketler ile aynı. Rekabetçilerinin gerisinde kalmamak için lojistik sektörünün oyuncularının da, ya yeni teknolojiler üzerinde yatırımlarını artırması ya da teknoloji üreten şirketlerle iş birliğine gitmesi gerekiyor.

Lojistik alanında Endüstri 4.0 zamanı

Lojistik sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde paradigma değişiyor ve Endüstri 4.0’a doğru kayıyor. Bu da teknolojinin artık iş süreçlerini destekleyici bir parça olmaktan çıktığını, sürecin kendisinin bir parçası olduğunu gösteriyor. Rekabet avantajı, verimlilik ve esneklik gibi tüm faktörler günümüzde şirketlerin teknolojiyi entegre etme konusunda ne kadar başarılı oldukları üzerinden belirleniyor. Tedarik zincirini baştan sona dönüştüren konum takibi, Big Data (Büyük Veri), yapay zeka ve şeylerin interneti (internet of things) gibi kavramlar lojistik alanında da dönüşümün anahtarı konumunda.

Lojistik dijitalleşme nedir?

“Dijitalleşme” en basit haliyle “bir verinin dijital formata aktarılması” olarak tanımlanıyor. Dijitalleşme, analog olarak bulunan verilerin dijital platformlara uygun olarak dönüştürülmesi ve saklanması anlamına geliyor. Bu, fiziksel bir dosyanın pdf. formatına dönüştürülerek bilgisayarda saklanmasından, sevkiyat bilgilerinin blockchain olarak kaydedilmesine ve hatta araçların yol bilgisinin anlık olarak alınarak gerçek zamanlı bir şekilde müşteriye yansıtılmasına kadar geniş bir yelpazede hizmetleri kapsıyor.

Lojistik sektöründe dijitalleşme trendleri

Lojistik sektörünün dijitalleşmesi için kullanılan araçlar her geçen gün daha akıllı, bağımsız ve hassas hâle geliyor. Günümüzde çok büyük verileri yakalayabilen, işleyebilen ve analiz edebilen sistemler bulunuyor. Bu sistemleri kullanabilen ve yeni trendleri takip edebilen kurumlar önemli bir rekabet avantajı elde ediyor. Lojistik sektörünü derinden etkileyecek trendleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Bilginin dijitalleşmesi
Big Data ve gerçek zamanlı bilgi
Şeylerin interneti
Otonom araçlar
Yapay zekâ

Bilginin dijitalleşmesi

Analog verilerin dijital bir ortama aktarılması lojistik şirketleri tarafından atılan ilk adımlardan biri. CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), rota planlama sistemleri, ERP (kurumsal kaynak planlama) ve online doküman takibi gibi teknolojiler, manuel olan süreçleri dijitale taşıyarak bu süreçleri çok daha kolay ve rahatça işlenebilir bir hale getiriyor. Bu uygulamalar şirketlerin işini kolaylaştırarak verimliliği artırırken müşteri memnuniyetini de yukarı taşıyor.

Big Data ve gerçek-zamanlı bilgi

Dijital dönüşümle beraber elde edilebilen veriler artarken bu verilerin miktarı da hızla yükseliyor. Rotalar, hava durumu, trafik yoğunluğu, coğrafi bölgeye göre arz ve talep ilişkileri gibi verilerin gerçek zamanlı olarak gözden geçirilmesi ve bulut tabanlı sistemlerle işleme alınması, tedarik zincirinin 360 derecelik bir görünümünün yakalanmasını sağlıyor. Bu bilgiler, karar verme ve zaman/gider optimizasyonu noktasında doğru kararların verilmesine olanak sağlıyor.

Şeylerin interneti

Şeylerin interneti yük taşımalarının güvenli ve otomatik bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan önemli bir teknoloji. Bu sayede fiziksel dünyadan alınan veriler kolay bir şekilde dijital veri tabanlarına yüklenebiliyor ve diğer cihazlarla eşleştirilebiliyor. Yol takip cihazları, akıllı depolar ve sürüş destek sistemleri bu teknolojiye örnek olarak gösterilebilir

Otonom araçlar

Otonom araçlar sektörün dinamiklerini değiştirecek teknolojik inovasyonlardan biri konumunda. İnsan etkileşimi olmadan sürüş yapılabilmesini mümkün kılan bu araçlar en iyi rotayı tespit ederek yolda geçirilen zamanı azaltabilir, optimum hızda giderek yakıt tasarrufu sağlayabilir ve bu sayede lojistik şirketlerinin verimliliğini artırabilir. Bunun yanında son dönemde etkisini hissettirmeye başlayan sürücü arzındaki düşüşün çözümü olarak da otonom araçlar öne çıkıyor.

Yapay zekâ

Belirli örüntüler yaratmanın ötesinde, yapay zekâ araçları makine öğrenmesi sistemlerini kullanarak yeni bağlantılar kurabiliyor. Depolarda envanter süreçlerine katkıda bulunabilen yapay zekâ aynı zamanda taşıma emirlerini düzenleyebiliyor ve ürünlerin yol sırasında yeniden yönlendirilmesine olanak veriyor.

Hubtic ile geleceğin lojistiğini deneyimleyin

Lojistik süreçlerindeki dijital partneriniz Hubtic, yüksek teknoloji altyapısı ile taşıma süreçlerini dijitalleştiriyor. Geliştirdiği taşımacılık algoritması sayesinde araçlarda doluluk oranını üst seviyede tutan ve bu sayede seferlerde en iyi navlun fiyatlarını mümkün kılan Hubtic, canlı araç takibi ve online evrak yönetimi ile zaman kazandırıyor ve iş süreçlerinizde verimlilik sağlıyor. Yükünüzü taşıyan araçların nerede olduğunu Hubtic ile anlık olarak takip edebilir ve dilerseniz müşterilerinizle de paylaşabilirsiniz. Hubtic’in çok sayıdaki avantajından faydalanmak için aşağıdaki formu doldurabilir, yurtdışı karayolu ve denizyolu taşımalarınız için geleceğin lojistik dünyasını tecrübe edebilirsiniz.

Deniz Elçi
Deniz Elçi26 Apr 2023
Blog Aboneliği

Hubtic ve lojistik üzerine yeni bilgiler edinin.